Сегодня Кабмин планирует отменить 13%-ую надбавку к пошлине на импорт

06.05.2010

Кабинет Министров на своем очередном заседании в среду рассмотрит вопрос отмены временной дополнительной надбавки к ставкам ввозной пошлины в размере 13% таможенной стоимости товаров.

Об этом говорится в повестке дня заседания правительства.

Также правительство на своем заседании намерено рассмотреть изменения в составах экспертно-аналитического совета по вопросам участия в капитализации банков и координационного совета по вопросам аграрной политики.

Кроме этого, Кабмин планирует изменить состав лиц, уполномоченных представлять интересы государства в правлениях наблюдательных советов фондов социального страхования.

Правительство также рассмотрит выполнение соглашений о финансировании некоторых программ между Кабмином и Европейским Союзом.

Помимо этого, члены правительства рассмотрят вопрос организации деятельности министров и руководителей других центральной органов исполнительной власти в регионах.

Напомним, в конце июля 2009 года генеральный совет Всемирной организации торговли обязал Украину отменить временную дополнительную надбавку 13% к пошлине на импортные товары.

В июне 2009 года Конституционный Суд признал неконституционным право Кабмина сокращать, отменять и продлевать временную надбавку к ставкам ввозной пошлины на товары.

ДМСУ: Щодо порядку митного оформлення дипломатичних вантажів

28.04.2010

На виконання резолюції Голови служби до доповідної записки департаменту міжнародної діяльності від 30.04.2010 № 22/1-455 інформуємо про наступне.

Компетенцію митних органів у системі органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності визначено Законом України від 16.04.91 № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність». У відповідності до статті 9 цього Закону України Держмитслужба України здійснює митний контроль в Україні згідно з чинними законами України.

Митному контролю підлягають усі товари, що переміщуються через митний кордон України (Стаття 40 Митного кодексу України (далі Кодекс).

Відповідно до положення Віденської Конвенції про дипломатичні зносини (стаття 36) та Віденської Конвенції про консульські зносини (стаття 50), Держава перебування, згідно з прийнятими нею законами, дозволяє ввозити та звільняє від мита, податків та пов’язаних з цим зборів, за виключенням зборів за зберігання, перевезення та подібного роду послуги:

– предмети для офіційного користування;

– предмети для особистого користування.

Митні пільги для дипломатичних представництв іноземних держав передбачені Статтею 286 Кодексу, якою встановлено наступне.

Дипломатичні представництва іноземних держав на території України за умови дотримання встановленого цим Кодексом порядку переміщення товарів через митний кордон України можуть ввозити на митну територію України та вивозити з її митної території товари, призначені для офіційного (службового) користування представництв із звільненням від митного огляду та сплати податків і зборів, за винятком плати за митне оформлення таких товарів, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів.

Консульським установам іноземних держав, консульським посадовим особам, включаючи главу консульської установи та консульських службовців, а також членів їхніх сімей, надаються митні пільги, передбачені цим Кодексом для дипломатичних представництв іноземних держав або відповідного персоналу дипломатичного представництва.

Крім цього, Правилами митного контролю та митного оформлення предметів дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій, а також їх персоналу та членів сімей персоналу, які користуються на території України митними пільгами, затвердженими наказом Держмитслужби від 09.07.01 № 491 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2001 р. за № 723/5914 визначено, що:

представництво – це акредитоване в Міністерстві закордонних справ України дипломатичне представництво, консульська установа, представництво міжнародної організації, яким надано митні пільги відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів України;

персонал – це акредитовані в Міністерстві закордонних справ України глави представництв та члени їх дипломатичного персоналу, консульські посадові особи (крім почесних консульських посадових осіб), члени дипломатичного персоналу міжнародних організацій, члени адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу, що не є громадянами України;

акредитація персоналу, членів сімей – це отримання в Міністерстві закордонних справ України дипломатичної, консульської або службової картки.

Стосовно митного контролю та митного оформлення особистих речей членів дипломатичного персоналу, зокрема, співробітників представництв міжнародних організацій інформуємо.

На підставі положень Віденської конвенції про представництво держав у їх відношеннях з міжнародними організаціями універсального характеру (1975 р.), Віденської конвенції про дипломатичні зносини (1961 р.), Віденської конвенції про консульські зносини (1963 р.) та відповідно до статті 287 Митного кодексу України особистий багаж глави дипломатичного представництва іноземної держави, членів дипломатичного персоналу, членів їх сімей, які проживають разом з ними звільняються від митного огляду, крім випадків, визначених законодавством України. Митні пільги для інших осіб які користуються на території України митними пільгами визначені статтями 288 – 290, 292 – 295 цього кодексу.

Відповідно до вимог частини першої статті 287 Митного кодексу України глави дипломатичного представництва іноземної держави, члени дипломатичного персоналу та члени їх сімей, які користуються на території України митними пільгами, можуть переміщувати через митний кордон України товари, призначені для особистого користування (включаючи предмети початкового облаштування) з дотриманням порядку їх переміщення, встановленого законодавством України.

Статтею 247 Митного кодексу України визначено, що громадяни за умови дотримання законодавства України можуть переміщувати через митний кордон будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення, вивезення, а також тих щодо яких законом установлені обмеження в галузі зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до статті 96 Митного кодексу України ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територію товарів окремих видів можуть заборонятися законами України.

Не можуть бути пропущені через митний кордон України товари:

заборонені до ввезення в Україну;

заборонені до вивезення з України;

заборонені до транзиту через митну територію України;

щодо яких не було здійснено митне оформлення;

які переміщуються через митний кордон України з порушенням вимог цього Кодексу та інших законів України.

До переміщення через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях забороняються культурні цінності.

Статтею 9 Закону України від 13.09.01 № 2681-III «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України», зі змінами, визначено, що не підлягають пропуску через митний кордон України:

товари, що можуть завдати шкоди здоров’ю або загрожувати життю населення та тваринному світу чи призвести до заподіяння шкоди довкіллю;

літературні та художні твори, поліграфічна та інша друкована продукція, кіно-, фото-, аудіо- та відеоматеріали, що пропагують війну, жорстокість, порнографію, расову, етнічну або релігійну ворожнечу, закликають до насильницького повалення конституційного ладу в Україні;

товари та особисті речі, на пропуск яких потрібні дозволи інших державних установ, без наявності цих дозволів.

Серед товарів та особистих речей на переміщення громадянами через митний кордон України яких потрібні дозволи інших державних органів слід, зокрема, зазначити: будь-яку зброю, боєприпаси і вибухові речовини, наркотики і психотропні речовини, культурні цінності, друковані видання та інші носії інформації, отруйні і сильнодіючі речовини та ліки, радіоактивні матеріали, об’єкти флори і фауни, їхні частини і одержана з них продукція, високочастотні радіоелектронні пристрої.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про лікарські засоби» на територію України можуть ввозитись лікарські засоби, зареєстровані в Україні, за наявності сертифіката якості, що видається виробником.

Незареєстровані лікарські засоби можуть ввозитись на митну територію України, зокрема, для індивідуального використання громадянами.

При разовому ввезенні незареєстрованих лікарських засобів з метою індивідуального використання громадянами в кількості, необхідній на курс лікування, подаються наступні документи:

– довідка лікаря із зазначенням діагнозу захворювання;

– рецепт на даний лікарський препарат згідно із Правилами МОЗ України, затвердженими наказом МОЗ України від 30.06.94 N 117 (підпис і особиста печатка лікаря, підпис відповідальної особи і кругла печатка лікувальної установи).

Згідно з пунктом 4.3. цих Правил митного контролю та митного оформлення предметів дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій, а також їх персоналу та членів сімей персоналу, які користуються на території України митними пільгами, затверджені наказом Держмитслужби від 19.07.01 № 491, декларування предметів, призначених для особистого користування членами дипломатичного персонал, у випадках, установлених законодавством України, здійснюється із заповненням митної декларації.

Належним чином оформлена митна декларація є підставою для зворотного вивезення (увезення) зазначених у ній предметів.

Крім цього, для отримання (відправлення) несупроводжуваного багажу, міжнародного вантажного відправлення члени дипломатичного персоналу або вповноважені ними особи подають митному органу два примірники переліку предметів, які містяться в цьому багажі або відправленні.

Відповідно до вимог статті 27 Митного кодексу України та пункту 2.2 Правил митного контролю та митного оформлення предметів дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій, а також їх персоналу та членів сімей персоналу, які користуються на території України митними пільгами, затверджених наказом Держмитслужби від 19.07.01 № 491, у випадку, якщо предмети, призначені для особистого користування дипломатичним персоналом, підлягають контролю з боку відповідних державних органів контролю, то їх митне оформлення здійснюється після проведення контролю цими органами. Митне оформлення предметів, для переміщення яких через митний кордон України законодавством визначено надання дозвільних документів, проводиться згідно з чинним законодавством України.

Директор Департаменту
організації митного контролю А.І.Сербайло

ДМСУ: Про надіслання уточнених та доповнених інструктивно-методичних матеріалів з підготовки та впровадження процедур роботи з ЕПД у митних органах

01.03.2010

Інформую вас, що з 15 квітня 2009 року і дотепер в Держмитслужбі України продовжується дослідна експлуатація програмно-інформаційного комплексу (далі – ПІК) «Інспектор-2006″ в режимі опрацювання та оформлення електронного попереднього повідомлення (далі – ЕПП), електронної попередньої декларації (далі – ЕПД) та електронної вантажної митної декларації (далі – ЕВМД) при електронному декларуванні товарів.

Станом на 15.04.2010 статистичні дані щодо оформлення попереднього повідомлення, попередньої декларації у електронному вигляді (ЕПП та ЕПД відповідно) та електронної вантажної митної декларації (ЕВМД) показали, що:

– при оформленні попереднього повідомлення, попередньої декларації у електронному вигляді (ЕПП та ЕПД відповідно) та електронної вантажної митної декларації (ЕВМД) із Держмитслужбою України при використанні:

– ЕПП – постійно працюють від 10 до 16 підприємств, укладені угоди з 31 підприємствами;

– ЕПД – постійно працюють 7 підприємств у Київському регіоні та в зоні діяльності Миколаївської, Харківської, Ужгородської митниць та 1 підприємство епізодично ( в зоні діяльності Київської регіональної митниці);

– ЕВМД – одне підприємство (ЗАТ «ПЛАСКЕ») працювало у режимі дослідної експлуатації з декларуванням товарів у митному режимі ТР80 (відповідно до вимог наказу Держмитслужби України від 06.10.09 № 925 «Про реалізацію пілотного проекту «Взаємодія ЄАІС та NCTS у режимі транзит»).

Станом на 15.04.2010 за період з 15.04.2009 було опрацьовано:

– 665 ЕПД;

– 2 ЕВМД (режим ТР80);

– близько 7000 ЕПП.

Для забезпечення процедур електронного декларування та на виконання наказу ДМСУ від 23.03.2009 № 248 «Про виконання функцій ЦСК Регіональною інформаційною митницею Держмитслужби України» завершено процедуру реєстрації Центра сертифікації ключів «Регіональна інформаційна митниця» (на сайті Центрального засвідчувального органу – www.czo.gov.ua ЦСК ДМСУ «РІМ» зареєстровано під номером 10р рішенням ЦЗО від 31.03.2009 №1Р/05.09).

Уведено в дію сайт Центру сертифікації ключів (далі – ЦСК) Державної митної служби Україні (http://ca.customs.gov.ua/), на якому розміщено сертифікати власне ЦСК та сертифікати відкритих ключів користувачів – працівників митних органів, що приймають участь у дослідній експлуатації ПІК «Інспектор-2006″ при електронному декларуванні товарів.

Проводяться подальші роботи з проведення акредитації ЦСК Держмитслужби України відповідно до вимог чинного законодавства.

Ведуться роботи з поступового надання цифрових підписів працівникам митниць, у зоні діяльності яких є підприємства, що увійшли до «Реєстра підприємств, до товарів яких може застосовуватися процедура електронного декларування (Наказ Держмитслужби України від 08.08.2007 № 669, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.08.2007 за №967/14234)».

Станом на 26.04.2010 у Реєстрі налічується 38 підприємств (станом на 15.04.2009 – 19).

Для користувачів Держмитслужби України Реєстр розміщено на внутрішньому веб-сервері ЄАІС Держмитслужби (https://172.20.21.130/). В розділі «Суб’єкти ЗЕД» в підрозділі «Спеціалізовані реєстри» розміщено ПІК «Реєстр підприємств, до товарів яких може застосовуватися процедура електронного декларування», який забезпечує ведення та перегляд цього Реєстру. Переглядати Реєстр може будь-який зареєстрований у ЄАІС Держмитслужби користувач.

Для користувачів мережі Інтернет Реєстр розміщено на сайті Держмитслужби України (http://www.customs.gov.ua) в розділі «Електронна митниця», де він постійно оновлюється по мірі внесення нових підприємств до Реєстру та /або їхнього видалення.

Таким чином Регіональна інформаційна митниця (далі – РІМ) практично завершила створення передумов, необхідних для інтенсивного впровадження технології використання процедур електронного декларування при митному оформленні ЕВМД в режимах «транзит» та «експорт».

У зв’язку із накопиченням певного досвіду роботи з ЕПД та у відповідь на численні зверненнями митниць та безпосередньо суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності надсилаємо уточнені та доповнені інструктивно-методичні матеріали з проведення підготовчих заходів та подальшої експлуатації ПІК «Інспектор-2006″ в режимі опрацювання та оформлення ЕПД, отриманих від суб’єктів ЗЕД, декларантів (брокерів).

Уточнений та доповнений порядок, що додається, у порівнянні з попередньою редакцією (ліст РІМ від 14.05.2009 № 31/19-15-2133-ЕП) містить уточнені та додаткові вимоги до суб’єкта ЗЕД, щодо проведення підготовчих заходів для оформлення ЕПД та порядку взаємодії з РІМ, митним органом при опрацюванні ЕПД, додаткові посилання на нормативні документи, деякі практичні рекомендації організаційно-технічного характеру, а також деякі організаційно-технічні обмеження з огляду на набутий досвід роботи з ЕПД; а також уточнені та додаткові вимоги до митного органу, що взаємодіє з суб’єктом ЗЕД при оформленні ЕПД.

Таким чином, ліст РІМ від 14.05.2009 № 31/19-15-2133-ЕП «Про надіслання інструктивно-методичних матеріалів з підготовки та впровадження процедур роботи з ЕПД у митних органах» втратив чинність.

Інструктивно-методичні матеріали, що надсилаються, розроблені на підставі:

– постанов Кабінету міністрів України:

а) від 13 липня 2004 р. № 903 «Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів» (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 року № 1700);

б) від 28 жовтня 2004 р. № 1452 «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності» (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 року № 1700);

– чинних наказів ДМСУ, а саме:

а) від 08.08.2007 № 669 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.08.2007 за № 967/14234) «Про затвердження Порядку визначення підприємств, до товарів яких може застосовуватися процедура електронного декларування»;

б) від 26.09.2007 № 800 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.10.2007 за № 1166/14433) «Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної декларації в електронному вигляді» в редакції наказу від 21.07.08 № 796 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2008 р. за № 747/15438) «Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України»;

в) від 06.12.07 № 1028 «Про затвердження Примірної форми договору про застосування вантажної митної декларації в електронному вигляді»;

ґ) від 24.03.08 № 260 «Про затвердження Примірної форми договору», яким затверджено Примірну форму договору про надання посадовим особам митних органів права безперешкодного доступу до фінансових і банківських документів підприємства, що стосуються переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, після закінчення митних процедур і пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України, що укладається між підприємством, до товарів якого може застосовуватися процедура електронного декларування, та Державною митною службою України;

г) від 21.07.08 № 796 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2008 р. за №747/15438) «Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України», зокрема, до наказу Держмитслужби України від 26.09.2007 № 800 «Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної декларації в електронному вигляді», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.10.2007 за №1166/14433;

д) від 12.03.2009 № 220 «Про затвердження специфікацій форматів електронних повідомлень».

Додаток: «Уточнений та доповнений порядок підготовки та здійснення процедур електронного декларування з використанням ЕПД та ПІК «Інспектор-2006″ на 27 аркушах у 1 примірнику (файл ДМСУ_Митниці_ІММ_ЕПД_Оновлені_(додаток).doc).

Заступник Голови Служби П.В.Пашко

Додаток
до листа від 30.04.2010 № 11/5-10.31/4091-ЕП
«Про надіслання уточнених та доповнених інструктивно-методичних матеріалів з підготовки та впровадження процедур роботи з ЕПД у митних органах»

Уточнений та доповнений порядок підготовки та здійснення процедур електронного декларування з використанням ЕПД та ПІК «Інспектор-2006″

1. Вимоги до суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності (далі – суб’єкт ЗЕД), до товарів яких може застосовуватися процедура електронного декларування, та виконувані ним підготовчі процедури

1.1. Підприємство – суб’єкт ЗЕД має бути включено до Реєстру підприємств, до товарів яких може застосовуватися процедура електронного декларування (пп. 1, 2.1 та 2.2 наказу Держмитслужби України від 08.08.2007 № 669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2007 за №967/14234; а також відповідно до вимог наказу Держмитслужби України від 24.03.08 № 260, укласти з митним органом договір про надання посадовим особам митних органів права безперешкодного доступу до фінансових і банківських документів підприємства).

Актуальний Реєстр підприємств, до товарів яких може застосовуватися процедура електронного декларування, розміщено в мережі Інтернет на сайті Держмитслужби України (www.customs.gov.ua) в розділі в розділі «Електронна митниця», де він постійно оновлюється по мірі внесення нових підприємств до Реєстру.

Для користувачів Держмитслужби України Реєстр розміщено на внутрішньому веб-сервері ЄАІС Держмитслужби (https://172.20.21.130/). В розділі «Суб’єкти ЗЕД» в підрозділі «Спеціалізовані реєстри» розміщено ПІК «Реєстр підприємств, до товарів яких може застосовуватися процедура електронного декларування», який забезпечує ведення та перегляд цього Реєстру. Переглядати Реєстр може будь-який зареєстрований у ЄАІС Держмитслужби користувач.

1.2. Підприємство (суб’єкт ЗЕД) повинно самостійно визначитись та придбати електронний цифровий підпис (далі – ЕЦП) в одного з акредитованих в Україні Центрів сертифікації ключів (далі – ЦСК). Перелік акредитованих ЦСК розміщено на сайті Центрального засвідчувального органу – www.czo.gov.ua .

1.3. Підприємство (суб’єкт ЗЕД) має попередити (офіційним листом) митний орган (митницю, регіональну митницю), в зоні діяльності якого воно знаходиться, про необхідність/бажання та практичну готовність до оформлення ЕПД (наявність підключення до мережі Інтернет з параметрами, прийнятними для передавання електронних повідомлень великого обсягу, зокрема, повідомлень з приєднаними електронними документами у сканованому вигляді і таке інше, наявність програмного забезпечення для оформлення ЕПД з ЕЦП від одного з розробників брокерських програм, за допомогою якого можливе формування відповідного повідомлення у форматах, затверджених наказом ДМСУ від 12.03.2009 № 220 «Про затвердження специфікацій форматів електронних повідомлень»), а також повідомити про ЦСК, у якого був придбаний ЕЦП.

1.4. Підприємство (суб’єкт ЗЕД) може розпочинати застосування процедур електронного декларування тільки після отримання повідомлення від митного органу, в зоні діяльності якого воно знаходиться, про готовність до застосування процедур електронного декларування та після усного інформування відповідальних працівників Регіональної інформаційної митниці (далі – РІМ) про узгодження з митним органом дати початку такого застосування;

Примітка. Наказом Держмитслужби від 21.07.08 № 796 «Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України», зокрема, до наказу Держмитслужби України від 26.09.2007 № 800 «Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної декларації в електронному вигляді» скасована необхідність укладання договорів, як з Регіональною інформаційною митницею так і з митним органом, див. п. 2.2.4. «У пункті 4 слова «та які уклали з митним органом договір про застосування вантажної митної декларації в електронному вигляді» виключити».

Таким чином, наявність підприємства у вищезазначеному Реєстрі вважається необхідною та достатньою умовою для застосування ним процедури електронного декларування, тобто оформлення ЕПД і надалі електронної вантажної митної декларації (далі – ЕВМД) без укладання спеціального договору з митним органом. Досвід роботи показав, що наказ Держмитслужби України від 06.12.07 № 1028 практично не застосовується, що в подальшому може призвести до його скасування;

1.5. Підприємство (суб’єкт ЗЕД), після отримання повідомлення від митного органу, в зоні діяльності якого воно знаходиться, про готовність до застосування процедур електронного декларування, має надати сертифікат відкритого ключа та сертифікати відповідного ЦСК митному органу, в зоні діяльності якого воно знаходиться, (пп.. 3, 4, 6 розділу 1 Порядку – додатка до наказу ДМСУ від 26.09.2007 № 800, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.10.2007 за № 1166/14433 в редакції наказу від 21.07.08 № 796, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2008 р. за №747/15438).

Відкриті ключі та сертифікати можна також отримувати із сайтів акредитованих ЦСК (наприклад, на сайті компанії «ІВК», яка є національним провайдером послуг електронного цифрового підпису та захисту інформації, за адресою http://ivk.org.ua/index.php?page=dcertsldapcat&type=1 розміщено каталог сертифікатів за адміністративно-територіальним розташуванням).

Наприклад, за адресою http://ivk.org.ua/index.php?page=dcacerts на сайті компанії «ІВК» розміщено потрібні для передачі до ПМО сертифікати, а саме:

– ЦСК ЗАТ «ІВК» (Україна, ЦЗО / Ukraine, Central CA);

– TSP-сервер ЦСК ЗАТ «ІВК» (ЦСК ЗАТ «ІВК»);

– OCSP-сервер ЦСК ЗАТ «ІВК» (ЦСК ЗАТ «ІВК»);

– Сервер обробки запитів ЦСК ЗАТ «ІВК» (ЦСК ЗАТ «ІВК»).

Спосіб, у який здійснюється така передача, визначається за згодою сторін (це може бути офіційний лист з додатком – машинним носієм із записаним відкритим ключем або повідомлення електронної пошти на узгоджену адресу з приєднаним відкритим ключем тощо).

Термін передачі митному органові сертифіката відкритого ключа суб’єкта ЗЕД та сертифікатів відповідного ЦСК – не пізніше ніж за одну робочу добу до моменту направлення першої ЕПД.

Підприємство (суб’єкт ЗЕД) також має забезпечити надання митному органові актуальної інформації щодо чинності сертифіката відкритого ключа (відкликання, блокування тощо) та сертифікатів відповідного ЦСК. Таке інформування має здійснюватися не пізніше ніж через дві години з моменту зміни статусу сертифіката відкритого ключа та/або сертифікатів відповідного ЦСК (п. 31 Постанови КМУ від 13 липня 2004 р. № 903 «Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів»).

1.6. Підприємство (суб’єкт ЗЕД) має знати поштову адресу, на яку надсилається оформлена ЕПД – edecl_vmd@customs.gov.ua та використовувати її виключно для надсилання ЕПД та ЕД, підписаних ЕЦП.

Підприємство має знати, а також коректно використовувати для предметних адресних звернень контактні телефони та адреси електронної пошти відповідальних працівників РІМ та телефони підрозділів митного оформлення (далі ПМО) митниць, у зоні діяльності яких вони розташовані.

Підприємство має також заздалегідь поінформувати відповідальних працівників РІМ про використовувані адреси електронної пошти, з яких надходитимуть ЕПД та ЕД, що підписані ЕЦП, для виключення можливості блокування їхніх повідомлень засобами типу «антиспам» електронної пошти Держмитслужби, а також надати контактні реквізити (телефон стаціонарний та мобільний при його наявності) відповідальних працівників підприємства, які здійснюють оформлення ЕПД і ЕВМД.

При оформленні та надісланні до РІМ першої ЕПД від кожного нового суб’єкта ЗЕД відповідальний за координацію робіт з ЕПД працівник митниці, в зоні діяльності якої знаходиться підприємство, що формує першу ЕПД, має особисто попередити за телефоном (044) 481-20-93 чергового працівника Відділу моніторингу функціонування ЄАІС РІМ (поштова скринька відомчої електронної пошти – PIK avtotransport/kiev2/msu@MSU) та заступника начальника Служби АСЕД (т.т. (044) 481-20-62 або (044) 481-20-28, поштова скринька відомчої електронної пошти – Sergiy Ivanovych Fesenko/kiev2/msu@MSU; eMail – FesenkoSI@customs.gov.ua).

Після коректного проходження першої ЕПД, підготовленої цим новим суб’єктом ЗЕД, наступні ЕПД надсилаються та опрацьовуються у звичайному порядку без додаткових попереджень.

Усі подальші звернення суб’єктів ЗЕД з питань проходження ЕПД приймаються виключно за телефоном (044) 481-20-93 чергового працівника Відділу моніторингу функціонування ЄАІС РІМ (поштова скринька відомчої електронної пошти – PIK avtotransport/kiev2/msu@MSU) та за телефонами підрозділів митного оформлення митниць, у зоні діяльності яких вони розташовані.

1.7. Провести попередню організаційно-технічну та методичну підготовку Підприємства та його працівників, що використовуватимуть програмне забезпечення для оформлення ЕПД та ЕД, що підписані ЕЦП, від одного з розробників брокерських програм, за допомогою якого можливе формування відповідного повідомлення у форматах, затверджених наказом ДМСУ від 12.03.09 № 220 «Про затвердження специфікацій форматів електронних повідомлень», а саме:

– ознайомитись та засвоїти вимоги експлуатаційної документації та методичних рекомендацій щодо використання брокерського програмного забезпечення (далі – ПЗ) для оформлення ЕПД та ЕД що підписані ЕЦП; виконати заходи з коректного налаштування цього ПЗ на режими створення ЕПД та ЕД з ЕЦП;

– попередньо відпрацювати з розробниками брокерського ПЗ на контрольних прикладах повний технологічний цикл створення ЕПД та ЕД з ЕЦП із подальшим її умовним опрацюванням на натурних макетах (програмно-технічних комплексах) розробників брокерського ПЗ;

– після успішного відпрацювання технології з розробниками брокерського ПЗ виконати коректне налаштування на адресу (код) того підрозділу митного оформлення, який буде обробляти ЕПД та ЕД з ЕЦП, та коректне налаштування на адресу електронної пошти, з якої в подальшому мають надходити електронні повідомлення з ЕПД та ЕД, що підписані ЕЦП, та на яку надходитимуть зворотні повідомлення по мірі проходження ЕПД по етапах оформлення;

Примітка. Помилки адресування (некоректний код ПМО) найбільш розповсюджені та їх принципово неможливо ані діагностувати ані виправити у автоматичному режимі. Такі помилки мають виправлятися виключно Підприємством шляхом переоформлення ЕПД з урахуванням коректного адресування.

– ознайомитись та засвоїти вимоги нормативно-правових, організаційно-розпорядчих документів Держмитслужби України, що регламентують роботу з ЕЦП та ЕПД, та вимоги цих інструктивно-методичних матеріалів, що визначають технологію організації, підготовки та здійснення процедур електронного декларування.

Примітка. Некоректне оформлення ЕПД в частині ненадання або надання неповного комплекту супровідних документів є також достатньо розповсюдженим випадком при оформленні та поданні ЕПД. Такі випадки мають обговорюватися та виправлятися виключно Підприємством за погодженням із ПМО відповідно до чинного митного законодавства шляхом переоформлення ЕПД з урахуванням надання повного комплекту необхідних ЕД та/або досиланням недоданих ЕД, як у електронному вигляді, так і у паперовому.

Оскільки ЕД в електронному вигляді являє собою скановану копію паперового примірника (тобто файлу традиційних форматів, вміст яких являє собою графічний або сканований образ сторінки / сторінок документа) та існують обмеження, що накладаються на обсяг одного ЕД (припустимий максимальний обсяг одного такого ЕД – 1.5 МБ) та на обсяг ЕПД вцілому (припустимий максимальний обсяг такого повідомлення – 20 МБ), то при створенні ЕД необхідно дотримуватись певних рекомендацій щодо режимів сканування, які забезпечують прийнятний обсяг вихідного файлу ЕД, а саме:

– використовувати режим сканування «чорно-білий»;

– встановлювати розподільну здатність при скануванні достатню для надійного подальшого читання ЕД, як з екрану монітора, так і після друкування на папері; такі параметри визначаються дослідним шляхом, за звичай вони складають:

а) 150-200 dpi при використанні кеглю шрифта документа від 11-12 і більше для традиційних шрифтів типу «Times New Roman», «Arial», «Verdana», «Tahoma», «Courier» та «Courier New» тощо;

б) 300-400 dpi при використанні кеглю шрифта документа від 8 до 10 для вже перелічених типів шрифтів;

б) 600 dpi при використанні кеглю шрифта документа меншого від 8 для вже перелічених типів шрифтів.

При цьому слід також мати на увазі, що значення рівнів розподільної здатності можуть суттєво залежати від типу скануючого пристрою.

Файлами традиційних форматів можна вважати такі файли, засоби для читання та перегляду яких є у фахівців митних органів (ВМО), наприклад, це файли формату – *.XLS, *.DOC, *.PDF, *.JPG, *.PNG, *.TIFF, *.GIF тощо.

1.8. Для практичної роботи Підприємство (суб’єкт ЗЕД) має заздалегідь, але не раніше ніж після отримання повідомлення від митного органу про готовність до застосування процедур електронного декларування, отримати відкриті ключі з сертифікатами працівників того митного органу, при якому воно акредитоване (із сайту ЦСК ДМСУ в мережі Internet – ca.customs.gov.ua), та сертифікати ЦСК ДМСУ, включаючи кореневий сертифікат ЦЗО, зазначені сертифікати потрібні для використання при роботі з ЕПД та авторизованими повідомленнями від митного органу (перевірка підписів, отримання відповідних квитанцій тощо).

Наприклад, за адресою http://ca.customs.gov.ua/index.php?page=dcacerts на сайті ЦСК Держмитслужби України розміщено потрібні для передачі підприємству декларанту (суб’єкту ЗЕД) сертифікати, а саме:

– OCSP-сервер ЦСК ДМСУ;

– TSP-сервер ЦСК ДМСУ;

– CMP-сервер – ЦСК ДМСУ;

– Державна митна служба України.

Процедура передачі сертифікатів відкритих ключів працівників митних органів та сертифікатів ЦСК ДМСУ «РІМ», включаючи кореневий сертифікат ЦЗО, можлива також за домовленістю з підприємством суб’єктом ЗЕД і у інший спосіб, наприклад засобами електронної пошти, але передача у такий спосіб є виключенням і може застосовуватися тільки у форс мажорних випадках.

2. Вимоги до митного органу, який опрацьовує та оформляє ЕПД, та виконувані ним підготовчі процедури

2.1. Митний орган, в зоні діяльності якого є підприємства – суб’єкти ЗЕД, що включені до Реєстру підприємств, до товарів яких може застосовуватися процедура електронного декларування (пп. 1, 2.1 та 2.2 наказу ДМСУ від 08.08.2007 № 669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2007 за №967/14234), має провести попередні підготовчі заходи перед початком практичного використання процедур електронного декларування, а саме:

2.1.1. Призначити відповідального за координацію робіт з використання ЕПД та поінформувати про це листом Регіональну інформаційну митницю та суб’єктів ЗЕД, що включені до Реєстру підприємств, (п. 6 наказу ДМСУ від 26.09.2007 № 800, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.10.2007 за № 1166/14433 в редакції наказу від 21.07.08 № 796, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2008 р. за №747/15438).

2.1.2. Отримати особисті ключі та сертифікати відкритих ключів користувачів ЕЦП у ЦСК Держмитслужби України (відповідно до наказу ДМСУ від 23.03.2009 № 248 «Про виконання функцій ЦСК Регіональною інформаційною митницею Держмитслужби України» РІМ здійснює заходи з надання юридичного статусу електронному цифровому підпису в Держмитслужбі),

Докладний опис процедур генерації, розповсюдження та застосування ключів ЕЦП наведено у додатку 1 до цього «Уточненого та доповненого порядку …», а саме у «Тимчасовому порядку генерації, розповсюдження та застосування ключів електронного цифрового підпису в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Державної митної служби України» (додаток 1 до цього «Уточненого та доповненого порядку …»).

Власне «Тимчасовий порядок генерації, розповсюдження та застосування ключів електронного цифрового підпису в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Державної митної служби України» пройшов узгодження з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації (далі – ДССЗІ) та підготовлений до введення в дію наказом Держмитслужби України.

Форма заяви від кожного з працівників митного органу (далі – Абонент ЦСК) оформлюється відповідно до встановленого зразка (додаток 2 до цього «Уточненого та доповненого порядку …»).

Якщо Абонент ЦСК не має можливості особисто прибути до ЦСК, то його може представляти довірена особа. У цьому випадку Абонент надає довіреність на подання документів для реєстрації відповідно до встановленого зразка (додаток 3 до цього «Уточненого та доповненого порядку …»).

Для отримання особистих ключів та сертифікатів відкритих ключів користувачів ЕЦП необхідно надіслати заздалегідь або прибути до РІМ з подвійним комплектом носіїв (типу CD-RW) у захисних футлярах для запису особистого ключа і (при необхідності) клієнтського програмного забезпечення і подвійним комплектом конвертів (пакетів) формату А5.

Примітка. Подвійний комплект носіїв та конвертів (пакетів) буде забезпечувати створення у ЦСК ДМСУ резервного фонду носіїв на випадок збоїв та пошкоджень носія та/або конвертів (пакетів) під час запису ключової інформації і клієнтського програмного забезпечення та їхнього конвертування.

Рекомендується використовувати miniCD-RW (80 мм, 200 МБ) або Business card CD-RW (зрізаний 60-80 мм, 30 – 100 МБ або 60 мм, 50 МБ) виробництва TDK , Verbatim або Sony у захисному футлярі типу «slim case».

З питань отримання особистих ключів та сертифікатів відкритих ключів користувачів ЕЦП необхідно звертатися до Центру сертифікації ключів Держмитслужби України (http://ca.customs.gov.ua у мережі Інтернет або http://172.20.21.96/ у внутрішній мережі Держмитслужби України)

за адресою: 04119, м.Київ, вул. Дегтярівська, 11-г;

тел. (044) 481-19-76, (044) 481-19-46, факс (044) 481-19-76;

e-Mail: csk@customs.gov.ua;

відповідальна особа – начальник сектору системного адміністрування, реєстрації та сертифікації відділу адміністрування та підтримки Центру сертифікації ключів служби захисту інформації.

2.1.2.3. Провести попередню підготовку митного органу та його працівників, що працюватимуть з ЕПД та ЕЦП :

– ознайомитись та засвоїти вимоги нормативно-правових та організаційно-розпорядчих документів, що регламентують роботу з ЕЦП та ЕПД;

– замінити первинні паролі, якщо їх отримувала довірена особа, на робочі;

– отримати необхідні сертифікати з сервера ЦСК ДМСУ (http://ca.customs.gov.ua у мережі Інтернет або http://172.20.21.96/ у внутрішній мережі Держмитслужби України);

– отримати сертифікат Декларанта з того ЦСК, на якому суб’єкт ЗЕД отримував ЕЦП, або безпосередньо від Декларанта, а також відповідні сертифікати ЦСК, включаючи кореневий сертифікат ЦЗО.

Примітка. За станом на квітень 2010 року програмно-інформаційний комплекс «Інспектор-2006″ (далі – ПІК) вже використовує інтегровані криптозасоби ЗАТ «Інфраструктура відкритих ключів», які раніше були надані ним на безоплатній основі відповідно до підписаних договорів. Найближчим часом планується проведення робіт з інтеграції з ПІК криптозасобів ще двох підприємств (ТОВ «Українські спеціальні системи», ТОВ «УНІС»). Якщо суб’єкт ЗЕД використовує ЕЦП певного акредитованого ЦСК, криптозасоби якого ще не інтегровані з ПІК, подальша робота цього суб’єкта з ЕПД буде можлива тільки після завершення додаткових робіт з інтеграції. Про такий випадок необхідно негайно попередити фахівців РІМ та поінформувати про це ще й суб’єкта ЗЕД, який має намір використовувати ЕПД.

На цей час в Мінюсті України здійснюється розгляд та реєстрація нормативного документа, що регламентуватиме запровадження уніфікованого формату сертифіката відкритого ключа. У випадку позитивного рішення по цьому документу акредитовані та зареєстровані ЦСК мають привести використовуваний ними формат сертифіката відкритого ключа до обов’язкового уніфікованого формату, а тому вимога попереднього абзацу перестане бути необхідною.

2.1.2.4. Ознайомитись та засвоїти вимоги експлуатаційної документації ПІК «Інспектор-2006″ в частині роботи з ЕПД та ЕЦП, зокрема порядок використання ПІК «Інспектор-2006″ при роботі з ЕПД, що підписана ЕЦП (Керівництво користувача ПІК «Інспектор-2006″ в цілому та, зокрема, параграфи 3.1.1.4, 3.1.33 Керівництва користувача ПІК «Інспектор-2006″. Редакція документа від 30.03.2009, а також документ «Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби України. Програмно-інформаційний комплекс «Інспектор-2006″. Зміни №1 «Робота з електронними попередніми деклараціями». Настанова користувачеві. 34603775.7220.095.И3″ у вигляді файлу Zmin_№1_NK_PIK_I-2006_(EPD)_1.doc, які розміщено на відомчому FTP-сервері 172.20.21.221 в розділі «-=- Customs -=-/30000/Winsp Install/Instr/»).

2.2. Митний орган, який виконав необхідні підготовчі заходи з опрацювання та оформлення ЕПД у повному обсязі, має:

– поінформувати листом суб’єктів ЗЕД, які виявили бажання та готовність до застосування процедур електронного декларування та які включені до відповідного Реєстру, про дату готовності до застосування процедур електронного декларування та про відповідальну особу митного органу та відповідальну особу (осіб) ПМО митниць, їхні контактні телефони та адреси електронної пошти (при наявності).

З. Узагальнений опис технологічного процесу виконання процедур електронного декларування з використанням ЕПД та ПІК «Інспектор-2006″ (Порядок здійснення митного контролю й митного оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної декларації в електронному вигляді – додаток до наказу ДМСУ від 26.09.2007 № 800. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.10.2007 за № 1166/14433)

3.1. Декларант (уповноважена посадова особа суб’єкта ЗЕД) з використанням автоматизованого робочого місця брокерського ПЗ оформляє ЕПД та ЕД, засвідчує їх ЕЦП декларанта та передає митному органу електронною поштою у складі єдиного авторизованого повідомлення, засвідченого ЕЦП, на спеціально визначену адресу електронної пошти Держмитслужби в мережі Internet – edecl_vmd@customs.gov.ua для подальшого оброблення з використанням ПІК «Інспектор-2006″. Зазначена адреса електронної пошти має використовуватися Декларантом виключно для надсилання ЕПД та ЕД, підписаних ЕЦП.

Припустимий максимальний обсяг такого єдиного авторизованого повідомлення – 20 МБ.

Для митного оформлення товарів Декларантом подаються ЕД (у вигляді електронного документа визначеного формату або у сканованому вигляді), подання яких визначено законодавством України. Припустимий максимальний обсяг одного такого ЕД – 1.5 МБ.

Декларант може представити ЕД, використання яких для цілей митного контролю та митного оформлення не припиняється після митного оформлення першої партії товарів (далі – довгострокові ЕД), одноразово, у тому числі до подання першої ЕПД, для їх включення до електронного архіву.

Примітка. Декларант отримуватиме авторизовані повідомлення від ПІК «Інспектор-2006″ виключно на ту адресу електронної пошти, з якої Декларант передавав митному органу підготовлені ним ЕПД та ЕД, засвідчені ЕЦП.

3.2. ПІК «Інспектор-2006″ (Митний орган) приймає ЕПД і ЕД та здійснює процедури перевірки ЕЦП з використанням програмного забезпечення з метою перевірки цілісності та достовірності єдиного авторизованого повідомлення та кожного приєднаного електронного документа. Документ, не засвідчений ЕЦП, не приймається ПІК «Інспектор-2006″ для подальшої перевірки.

При цьому ПІК в автоматичному режимі здійснює такі основні функції – форматно-логічний контроль правильності заповнення ЕПД та ЕД; аналіз ЕПД із застосуванням автоматизованої системи аналізу та управління ризиками; формування протоколів прийняття ЕПД; відображення екранних форм ЕПД та ЕД; друкування екранних форм ЕПД та ЕД (виконується вручну при необхідності); збереження прийнятих ЕПД та ЕД.

3.2.1. У разі виявлення помилок в ЕПД та ЕД, ПІК «Інспектор-2006″ в автоматичному режимі формує їх перелік та направляє його Декларанту в складі авторизованого повідомлення для їх подальшого опрацювання та усунення.

3.2.2. У разі безпомилкового проходження форматно-логічного контролю, ЕПД та ЕД приймаються для оформлення, при цьому ЕПД присвоюється реєстраційний номер і ПІК «Інспектор-2006″ направляє його Декларанту в складі авторизованого повідомлення.

3.3. Здійснення митних процедур ПМО

3.3.1. У разі позитивних результатів перевірки, ПІК «Інспектор-2006″ формує для посадової особи ПМО протокол, який містить відомості про:

– результати перевірки достовірності ЕЦП декларанта на ЕПД, ЕД та авторизованому повідомленні;

– результати форматно-логічного контролю ЕПД та ЕД;

– перелік митних процедур і форм митного контролю, визначених автоматизованою системою аналізу та управління ризиками.

3.3.2. Посадова особа ПМО після отримання протоколу від ПІК здійснює аналіз результатів контролю, наданих ПІК «Інспектор-2006″, і перевірку ЕПД за іншими параметрами (характеристиками).

Результати перевірки ЕПД і митного контролю вносяться до відповідних баз даних ПІК «Інспектор-2006″.

3.3.3. У разі прийняття за результатами митного контролю рішення про завершення митного оформлення товару за ЕПД посадова особа ПМО:

справляє суми податків і зборів (обов’язкових платежів) у порядку, установленому законодавством України;

заповнює графи ЕПД шляхом внесення за допомогою ПІК визначених Держмитслужбою України відмiток, що свідчать про результати митного контролю та завершення митного оформлення за ЕПД;

проставляє за допомогою ПІК «Інспектор-2006″ відповідні відмітки в ЕД.

3.3.4. Оформлена ЕПД направляється Декларанту з використанням ПІК «Інспектор-2006″ у складі авторизованого повідомлення.

3.3.5. У процесі виконання процедур електронного декларування з використанням ЕПД та ПІК «Інспектор-2006″ з боку ПМО формуються та надсилаються до Декларанта у складі авторизованих повідомлень відомості щодо етапу (отримання, оброблення, форматно-логічний контроль тощо) проходження ЕПД та результатів виконання процедур (протоколи) на певному етапі проходження ЕПД у ПМО.

Структура та вміст таких авторизованих повідомлень визначено наказом Держмитслужби України від 12.03.09 № 220 «Про затвердження Специфікацій форматів електронних повідомлень».

Додатки до цього наказу містять затверджені Специфікації форматів електронних повідомлень АСМО «Інспектор – 2006″ на рівні суб’єкт – митний орган, Специфікацію форматів електронних повідомлень АСМО «Інспектор – 2006″ для електронного декларування на рівні суб’єкт – митний орган і Специфікацію форматів електронних повідомлень АСМО «Інспектор – 2006″ на рівні митний орган – Регіональна інформаційна митниця.

3.3.6. Рекомендований порядок та регламент проходження ЕПД.

3.3.6.1. При опрацюванні ЕПД у РІМ:

– вхідна пошта поштової скриньки edecl_vmd@customs.gov.ua з повідомленнями типу ЕПД обробляється автоматично один раз у 5 хвилин;

– перенесення файлу з ЕПД та приєднаними ЕД із зовнішньої мережі у внутрішню корпоративну мережу здійснюється не рідше ніж один раз у 30 хвилин у ручному режимі та не рідше ніж один раз у 5 хвилин у випадку автоматичного перенесення засобами «автоперекладки» (після запровадження таких засобів за схемою, яка буде погоджена з ДССЗІ);

– перенесення файлів з повідомленнями від митного органу, що обробляє ЕПД та приєднані ЕД, із внутрішньої корпоративної мережі у зовнішню мережу здійснюється не рідше ніж один раз у 30 хвилин у ручному режимі та не рідше ніж один раз у 5 хвилин у випадку автоматичного перенесення засобами «автоперекладки» (після запровадження таких засобів за схемою, яка буде погоджена з ДССЗІ).

3.3.6.2. При опрацюванні ЕПД у митному органі (ПМО):

– опрацювання ЕПД має виконуватися у пріоритетному режимі, тобто ЕПД, що надійшла на оброблення має вищій пріоритет за паперову ПД з електронною копією;

– початок оброблення ЕПД не пізніше ніж через 10 хвилин після спрацювання вбудованого в ПІК «Інспектора-2006″ «нагадувача» (нотіфікатору).

3.3.6.3. Відкликання ЕПД або зупинення (призупинення) оброблення ЕПД виконується відповідно до аналогічних процедур, що застосовуються для звичайних «паперових» ЕПД згідно з чинним законодавством.

Додатки:

1. Тимчасовий порядок генерації, розповсюдження та застосування ключів електронного цифрового підпису в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Державної митної служби України на 12 аркушах у 1 примірнику .

2. Бланк Заяви про реєстрацію для отримання сертифіката відкритого ключа на 2 аркушах у 1 примірнику.

3. Бланк Довіреності на 1 аркуші в 1 примірнику.